Mihailo Grupković – predsednik Skupštine opštine Vračar
Rođen 1982. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U politiku ušao sa 18 godina kao član Građanskog saveza Srbije, a ujedinjenjem GSS i LDP postao je član Liberalno demokratske partije 2007. godine. Bio je odbornik LDP-a u SO Vračar od 2008. do 2012. godine. Aktivno je učestvovao u programima međunarodne saradnje LDP-a. Od 2012. do 2016. godine bio je angažovan u centralnoj kancelariji LDP-a, kao koordinator Službe opštinskih odbora. U profesionalnoj karijeri radio je u više ustanova i preduzeća: u NU „Božidar Adžija“, u specijalnoj OŠ „NH Dušan Dugalić“, a zatim u advokatskoj kancelariji Grupković i kao pravnik u Upravi Gradske opštine Zvezdara. 
 
telefon: 069/885 10 08
 
Nataša Mijatović – članica opštinskog Veća GO Vračar
 
Nataša Mijatović rođena je u Beogradu 1974. godine, po struci je diplomirani žurnalista. Novinarstvom počela da se bavi 1997. godine kao volonter u dnevnom listu ,,Politika’’. Ubrzo prelazi u redakciju Nedeljnog telegrafa. U okviru redakcije radi u dnevnom, ali i nedeljnom izdanju. Nakon prodaje Nedeljnog telegrafa menja manji broj redakcija sa kojima sarađuje honorarno. Od 2007. godine zaposlena u privatnom sektoru, a 2013. godine objavljuje roman pod nazivom „Ožiljci“. Članica je Liberalno demokratske partije, u kojoj je i članica Opštinskog odbora LDP Vračar. Majka jednog sina.
 
telefon: 069/885 11 41
 
Nina Beka – članica Upravnog odbora ,,Sportsko Rekreativno Obrazovnog centra – Vračar’’
Nina Beka rođena je 1950. godine. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu. Nakon diplomiranja radno iskustvo sticala na različitim poslovima u struci, i to počev u ,,RO Lasta’’ kao finansijski rukovodilac. Nakon toga, radila u ,,RO Termovent’’ na poslovima investicija u inostranstvu, zatim u Saveznom ministarstvu za rad, zdravstvo i socijalno osiguranje kao viši savetnik. Posle raspada SRJ radila kao finansijski direktor u ,,Progres AD – Beograd. Zatim je svoje profesionalno iskustvo i znanje usavršavala i u inostranstvu radeći za ,,Delta Sport – Moskva kao finansijski direktor. Od 2013. godine angažovana u privatnom sektoru na poslovima savetnika za izvoz robe i usluga. Članica je Liberalno demokratske partije, a trenutno je članica Opštinskog odbora LDP Vračar.
 
Milan Bešir – član Nadzornog odbora ,,Božidarac 1947 – Beograd’’  
Milan Bešir rođen je 1973. godine na Vračaru, u Njegoševoj ulici, gde i danas živi. Radi kao privatni preduzetnik u oblasti ugostiteljstva. Član je Liberalno demokratske partije od 2006. godine, a trenutno je član Opštinskog odbora LDP Vračar.