“Budi LDP” znači bori se za svoje ideje, budi aktivan. I znači – sam odredi način na koji svoju aktivizam želiš da uskladiš sa grupom istomišljenika ili strankom. Nama je svaka saradnja dragocena – od predloga i pitanja do članstva. Uostalom, kada smo rekli “OD NAS ZAVISI” – zaista smo mislili na sve nas!</blockquote>

Opšti podaci

Ime (obavezno polje)

Prezime (obavezno polje)

JMBG(obavezno polje)

Datum rodjenja (obavezno polje)

Mesto rodjenja (obavezno polje)

Kontakt podaci

Telefon (obavezno polje)

E-mail (obavezno polje)

Adresa (obavezno polje)

Opština (obavezno polje)

Grad (obavezno polje)

Profil

Obrazovanje

Zanimanje

Zaposlenje

Komentar