PODRŠKA I POMOĆ PORODICAMA SA DECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM – LDP Vračar

PODRŠKA I POMOĆ PORODICAMA SA DECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM

U okviru Nedelje ljudskih prava na Vračaru, Gradska opština Vračar i Osnovna škola za decu sa smetnjama u razvoju ,,NH Dušan Dugalić” u ponedeljak 3. decembra su, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, uvodnom tribinom označili početak serije tribina koje će se organizovati u cilju pružanja stručne podrške roditeljima i porodicama dece sa smetnjama u razvoju.
Na tribinama, koje će biti organizovane jednom mesečno u sali Opštine Vračar, nastavni kadar iz OŠ ,,NH Dušan Dugalić”, roditeljima i porodicama pružaće stručne savete na  najaktuelnija pitanja iz ove oblasti, kao što su: Autizam – izazov i akcija, Rana intervencija kao preduslov napretka i razvoja dece, Šta je kognitivni razvoj i kako ga pospešiti.

Ostavite odgovor