Očuvanje i izgradnja mira ključni element rešenja statusa Kosova – LDP Vračar

Očuvanje i izgradnja mira ključni element rešenja statusa Kosova

Liberalno-demokratska partija ukazuje da je ključni element rešenja statusa Kosova i razmotavanja kosovskog čvora očuvanje i izgradnja mira. Svaka politika koja dovodi u pitanje mir i budućnost dobrosusedskih odnosa Srba i Albanaca ne može imati podršku LDP-a. Za našu decu, za budućnost našeg regiona od ključnog je značaja zatvoriti sve otvorene ili tihe konflikte i naći način za zajednički život svih koji žive na našim prostorima.

LDP je od svog osnivanja jasno na strani mira, pravde i izgradnje drugačijih odnosa sa regijom, i svaka primena naših ideja i zalaganja uvek će imati našu podršku, ali LDP podseća da je neophodno na drugačiji način urediti odnose u samoj Srbiji i da čitava promena mora da ima jasnu refleksiju na političke odnose u našem društvu.

Današanja poseta Aleksandra Vučića Kosovu, i neke od poruka koje je predsednik poslao, jasno ukazuje da je politika LDP jedini izlaz iz začaranog čvora. Srpsko društvo odgovore mora tražiti u sopstvenom odnosu prema Kosovu, ali i prema drugim susedima i posebno mora voditi računa da je neophodno imati jasne političke akcije koje doprinose stabilnosti u punom političkom značenju te reči. Današnje poruke ukazuju da se odustalo od politike izgradnje stabilnosti guranjem pod tepih kompleksnih i komplikovanih regionalnih odnosa.

Na ekstremizme i neprincipijelnost drugih strana, naš odgovor ne sme biti isti kao i njihov postupak. Srbija konačno mora voditi aktivnu i odgovornu politiku koja doprinosi miru, a ne da igra na prebacivanje odgovornosti na teren drugih naroda ili zemalja u regiji. Naša je odgovornost da nastavimo da gradimo Evropu u Srbiji, da gradimo odgovorne institucije i na svaki način zaustavimo retrogradne i nasilne politike da dominiraju našim javnim i političkim prostorom.

LDP se nada da je današnja poseta Vučića Kosovu jasan znak da je vladajuća elita donela odluku da krene u rešavanje ključnog pitanja za Srbiju.

LDP traži da svi akteri naše političke scene prihvate da postoje veće i značajnije teme od naše lokalne političke borbe. Kosovo je suštinsko pitanje za naše društvo i rešavanje tog pitanja nam otvara nove mogućnosti za saradnju i izgradnju novih prilika za naše građane.

Ostavite odgovor