EDUKACIJA I OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV HOMOFOBIJE I TRANSFOBIJE – LDP Vračar

EDUKACIJA I OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV HOMOFOBIJE I TRANSFOBIJE

U Gradskoj opštini Vračar održana je edukacija na inicijativu Saveta za rodnu ravnopravnost, a u saradnji sa nevladinom organizacijom ,,Da se zna“ u okviru druge Nedelje Evrope na Vračaru. Cilj je unapređenje rada i umrežavanje svih lokalnih institucija, radi efikasnijeg sprečavanja i suzbijanja pojavnih oblika diskriminacije LGBT osoba. ,,Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i zajednički sastanak doneli su rezultate na koje smo ponosni. Korak dalje koji smo napravili su razgovori, edukacije i umrežavanje naše nadležnosti, znanja i kapaciteti radi efikasnijeg sprečavanja i suzbijanja pojavnih oblika diskriminacije LBGT osoba u našem društvu“, izjavio je Mihailo Grupković, predsednik Skupštine opštine Vračar. Edukaciji su prisustvovali predstavnici škola sa teritorije Vračar, kako bi bili informisani, naročito u segmentu zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a u skladu sa posebnim Pravilnikom. Međunarodni dokumenti kao i Savet Evrope ističu važnost lokalnih organa vlasti u promociji i zaštiti ljudskih prava u oblasti seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Stefan Šparavalo iz Udruženja „Da se zna“ istakao je značaj terminologije kojom se označava ova manjinska grupa, ali i izazovi sa kojim se suočavaju, kao i marginalizacija grupe unutar našeg društva. Potrebno je da se naprave normativni okviri kojima se reguliše položaj zajednice i primeni saradnja i dobra praksa iz regiona.

Ostavite odgovor