Vračar prepoznaje doprinos kućnih ljubimaca kvalitetu života i njihovu vrednost za društvo, Skupština opštine usvojila lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti – LDP Vračar

Vračar prepoznaje doprinos kućnih ljubimaca kvalitetu života i njihovu vrednost za društvo, Skupština opštine usvojila lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti

Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine Vračar, na inicijativu Mihaila Grupkovića predsednika Skupštine opštine, odbornici i odbornice su usvojili predlog Odluke o izmeni odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda.

 

Predloženom izmenom ukinula bi se eksplicitna zabrana uvođenja pasa i mačaka u objekte koje koriste organi lokalne samouprave, dok bi gradske opštine ovo pitanje mogle slobodno uređivati, odnosno samostalno donositi odluku da li će dopustiti odnosno zabraniti slobodno uvođenje pasa i mačaka u objekte čiji su vlasnici odnosno korisnici.

 

Pre svega, opštinsko rukovodstvo ovim želi da unapredi svakodnevni život građana Beograda i Vračara. Ukoliko bude usvojena, na nekoj od narednih sednica Skupštine Grada Beograda, ovom Odlukom će se dalje unaprediti i koncept dobrobiti kućnih ljubimaca. Podsećamo da je Evropska Konvencija za zaštitu kućnih ljubimaca usvojena 1987. godine, a da ju je 2010. ratifikovala i Republika Srbija, te da je stupila na snagu 2011. godine, prepoznajući značaj „koji kućni ljubimci imaju u doprinosu kvaliteta života i otuda njihovoj vrednosti za društvo“ , prema Preambuli ove Konvencije.

 

Istovremeno, ova inicijativa Skupštine opštine Vračar je komplementarna sa aktivnostima koje sprovodi Grad Beograd u cilju promocije odgovornog vlasništva, koje su predviđene republičkim propisima i gradskim aktima.

 

Takođe, na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine jednoglasno je usvojen i Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti Gradske opštine Vračar za period 2017-2018. godine, i on predstavlja nastavak aktivnosti na zaštiti, promociji i unapređenju ostvarivanja ljudskih prava.

 

Ovaj akcioni plan, u čijem pripremanju je učestvovala Nataša Mijatović članica opštinskog Veća, je odraz želje da upravo na lokalnom nivou vlasti koji je građankama i građanima najbliži, najneposredniji, kroz predložene aktivnosti, da se promoviše rodna ravnopravnost i osnaženje žena i devojčica i unapređuje njihov doprinos i uloga u razvoju našeg društva. Ovim razvojnim dokumentom definisano je sedam oblasti delovanja, i to:

 

  1. Zdravlje žena i zdravstvena politika;
  2. Politički život i procesi odlučivanja;
  3.        Prevencija i suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama i pružanje zaštite za žene žrtve nasilja;
  4. Socijalna i dečja zaštita;
  5. Kultura, sport i rekreacija;
  6. Obrazovanje;
  7. Ekonomsko osnaživanje žena.

 

Planirane aktivnosti utvrđene su na osnovu prethodno sagledanih potreba i sprovedenog istraživanja.

Za te aktivnosti opredeljena su finansijska sredstva, te ostali neophodni resursi. Verujemo da će ciljani rezultati biti ostvareni, ali i da će se ostvariti i dodatni, kroz uspostavljenu sinergiju.

 

Gradska opština Vračar je potpisnica Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Gradska opština Vračar je osnovala neophodni lokalni mehanizam rodne ravnopravnosti, prepoznaje svoju ulogu u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i drugih relevantnih propisa, ali i kao svoj prioritet postavlja postizanje rodne ravnopravnosti tako što opredeljuje resurse i tom pitanju pruža najsnažniju političku podršku.

Ostavite odgovor